Warstwa szczepna MCS żywica

210,00 370,00 

Do wyboru 2 pojemności: 6.5 kg oraz 13 kg.

Wyczyść

Opis

CHARAKTERYSTYKAMCS 100 Z – dwukomponentowa, bezbarwna żywica epoksydowa do zastosowań technicznych.ZASTOSOWANIEStanowi podstawowy element wielu systemów posadzkowych w obszarach przemysłowych, parkingowych, a także komercyjnych.

Zakres zastosowań :

  • warstwy impregnacyjne
  • warstwy gruntujące pod materiały EP i PU
  • warstwy naprawcze – spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych
  • warstwy podkładowe w systemach z posypką z naturalnego  kruszywa kwarcowego
PODŁOŻEPodłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻAMleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach :

  • temp. podłoża – min. +10˚C
  • temp. podłoża – max. +30˚C
  • wilgotność powietrza – max. 80%

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

MIESZANIE

MCS 100 Z jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych w których ilość komp. A (żywica) odpowiada ilości komp. B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300-400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji – ok. 3-4 min. Ewentualny dodatek wypełniacza mineralnego dodawać dopiero po wymieszaniu komponentów A i B.

APLIKACJA

Wszystkie informacje podane w karcie dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych – temp. 20ºC przy wilgotności względnej powietrza 60%.

  • wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości
  • niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Przydatność żywicy MCS 100 Z po wymieszaniu wynosi ok. 20 min. a sposób aplikacji uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy. Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10-12 godzin. W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 h. świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.

Uwaga : Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

CZYSZCZENIE

Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo” przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Dodatkowe informacje

Waga brak